Biocydy – usuwanie biofilmu i glonów

Biocydy to substancje niezwykle ważne w uzdatnianiu wody chłodzącej i technicznej przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów żywych: bakterii, grzybów i glonów, które często są powodem groźnych chorób. Tym samym likwidowana jest warstwa szlamu i osadów zbierająca się na częściach układów. Wspomniany wyżej biofilm, czyli błona biologiczna, obniża efektywność pracy poszczególnych systemów wykorzystujących wodę przemysłową, a także wpływa na powstawanie korozji, dlatego należy dokonywać czyszczenia osprzętu oraz dbać o dezynfekcję wody i jej kontrolę biologiczną.

Biofilm – zagrożenie dla działania układów

Warstwa biofilmu tworzy się najczęściej na styku ciała stałego z cieczą, cieczy z gazem lub cieczy z cieczą. W jego skład mogą wchodzić drobnoustroje jednego gatunku lub wielu. Biofilmy tworzą również drobnoustroje chorobotwórcze, ale też np. grzyby, glony, pierwotniaki. Taka wielokomórkowa struktura tworząca biofilm otoczona jest warstwą ochronnego śluzu. I choć w warunkach środowiska naturalnego biofilmy mogą odgrywać pozytywną rolę, np. przy oczyszczaniu wód czy ścieków, to z drugiej strony biofilm pojawiający się w różnego rodzaju instalacjach i układach może być przyczyną kłopotów. Wchodzące w skład biofilmu inwazyjne i czasem trudne do zwalczenia drobnoustroje mogą nie tylko powodować straty materialne, ale również wywoływać groźne zakażenia. W żadnym wypadku nie wolno ich lekceważyć.

W ofercie firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 znajdziecie Państwo biocydy utleniające i nieutleniające, a także biodyspersanty. Nasi specjaliści po analizie stanu wody znajdującej się w danym obiegu przemysłowym dobiorą odpowiednie środki chemiczne do walki z biofilmem – zapraszamy do współpracy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu opracujemy optymalny program działania dla Państwa firmy.

Wybierz produkt z działu Biocydy: