ESCIDE 80L

BIODYSPERSANT

Wielofazowy biodyspersant, którego zadaniem jest bardzo efektywne niszczenie i dyspergowanie biofilmu oraz zanieczyszczeń organicznych. ESCIDE 80L jest środkiem bardzo przyjaznym dla środowiska. ESCIDE 80L posiada śladowy efekt hamujący lub zapobiegający przypadkom nadążenia. ESCIDE 80L jest produktem biobójczym przeznaczonym do stosowania w układach chłodzenia oraz przemysłowych obiegach wodnych. Produkt przeznaczony do stosowania tylko w przemyśle.

 

pobierz