Testomaty

Testomaty

heyl-808Automatyczny analizator do kontroli twardości resztkowej wody w przemysłowych stacjach zmiękczania wody.

Przyrząd do automatycznej kontroli: twardości ogólnej poprzez regularnie wykonywane analizy kolorymetryczne za pomocą indykatorów o określonym zakresie pomiarowym. Uproszczona wersja modelu ECO i 2000 pozbawiona wyświetlacza – brak dokładnego wskazania twardości resztkowej wody. Wartości progowe twardości resztkowej wody ustala się w przedziale od 0,02 do 3,0 °dH poprzez dobór odpowiedniego indykatora.

Zakres progu pomiarowego regulowany jest za pomocą odpowiednich indykatorów. Wskazanie zielone oznacza, że twardość resztkowa jest mniejsza niż wskaźnik wartości granicznej (dobra), natomiast wskazanie czerwone informuje o przekroczonej wartości granicznej twardości wody (zła). Istnieje możliwość ręcznego wyzwolenia analizy wody w dowolnym momencie.

Max. zawartość w wodzie badanej: wolnego CO2 – 80 mg/l, żelaza – 0,5 mg/l, miedzi – 0,1 mg/l, aluminium – 0,1 mg/l. Opakowanie indykatora (500 ml) wystarcza na wykonanie ok. 7500 analiz.

Funkcje urządzenia:

 • Samoczyszcząca się komora pomiarowa
 • Niskie zużycie wody
 • Najnowocześniejsze układy elektroniczne
 • Nowoczesny system pompy dozującej indykator
 • Wyświetlanie błędów
 • Wskaźnik ilości indykatora
 • Zewnętrzny zawór spustowy
 • Obsługa sygnałów alarmowych
 • Manualna kontrola zewnętrznego i wewnętrznego płukania
 • Możliwość pracy przez 72 godziny bez konieczności nadzoru
 • Możliwy wybór między dwoma wielkościami pojemników zawierających indykatory
 • Dwa przełączniki do pomiaru odstępu i oceny wartości granicznych

heyl-ecoAutomatyczny analizator do pomiaru i kontroli resztkowej całkowitej twardości wody. Przyrząd do automatycznego pomiaru: twardości ogólnej poprzez regularnie wykonywane analizy kolorymetryczne za pomocą indykatorów o określonym zakresie pomiarowym. Programowalna skala pomiarowa wyświetlacza: °d, °f, ppm CaCO3, mmol/l. Język menu do wyboru na etapie zamówienia: polski, angielski, niemiecki lub francuski.

Sterowanie pomiarami może odbywać się:

 • czasowo – analizy wykonywane w odstępach czasowych 0–99 min. (0–wykonanie analiz jedna po drugiej)
 • objętościowo – pomiary wykonywane po przepływie zaprogramowanej ilości wody (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego)

Możliwość ustawienia reakcji urządzenia na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych. Wyświetlacz dwuliniowy, z możliwością uzyskania informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek. Funkcja BOB umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz.

heyl-2000Automatyczny analizator do pomiaru i kontroli resztkowej całkowitej twardości wody oraz twardości węglanowej, wartości -m (kwasowości) lub zasadowości pH Przyrząd do automatycznego pomiaru z dwóch źródeł naprzemiennie: twardości ogólnej, twardości węglanowej, wartości -m (kwasowości) lub zasadowości p poprzez regularnie wykonywane analizy kolorymetryczne za pomocą indykatorów o określonym zakresie pomiarowym. Programowalna skala pomiarowa wyświetlacza: °d, °f, ppm CaCO3, mmol/l. Język menu do wyboru na etapie zamówienia: polski, angielski, niemiecki lub francuski.

Sterowanie pomiarami może odbywać się:

 • czasowo – analizy wykonywane w odstępach czasowych 0–99 min. (0–wykonanie analiz jedna po drugiej)
 • objętościowo – pomiary wykonywane po przepływie zaprogramowanej ilości wody (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego)
 • dynamicznie – w zależności od stanu wyczerpania złoża; początkowo analizy wykonywane rzadko, a później coraz częściej (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego)
 • z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik

Możliwość ustawienia reakcji urządzenia na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych. Wyświetlacz czteroliniowy, z możliwością uzyskania informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek. Funkcja BOB umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz.