ESCHLOR DIOX A5

WODNY ROZTWÓR DWUTLENKU CHLORU

Dwutlenek chloru stanowi jeden z najsilniejszych i najbardziej efektownych środków antybakteryjnych, utleniających dostępnych na dzisiejszym rynku. ESCHLOR DIOX A5 jest produktem biobójczym przeznaczonym do stosowania w układach chłodzenia oraz przemysłowych obiegach wodnych. Można stosować produkt do kondycjonowania wody przeznaczonej do spożycia – do celów bytowo gospodarczych.

 

pobierz