Filtracja na węglu aktywnym

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Woda z ujęć komunalnych jest zazwyczaj dezynfekowana chlorem lub jego związkami, co nadaje jej specyficzny, nieprzyjemny zapach i smak. Chlorowanie wody jest jednak niezbędne, aby uzyskać wodę czystą bakteriologicznie.

Filtry wypełnione węglem aktywnym skutecznie usuwają chlor i jego związki, a także zanieczyszczenia organiczne. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się poprzez adsorpcję mieszaną (fizyczną i chemiczną). Dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym smak uzdatnionej wody poprawia się, znika też przykry zapach oraz żółte zabarwienie pochodzące od rozpuszczonych związków organicznych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie czynnika bakteriobójczego (chloru) może spowodować wtórne zanieczyszczenie mikrobiologiczne i woda taka nie powinna być spożywana bez uprzedniego przegotowania. Dlatego zaleca się dodatkowo zastosowanie dezynfekcji lampą UV. Niezbędna jest również okresowa wymiana wkładów lub złóż węglowych.

Filtrację na węglu aktywnym należy zawsze poprzedzić filtracją mechaniczną.

Najprostszymi filtrami z węglem aktywnym są filtry z wymiennymi wkładami węglowymi. Mogą być one montowane narurowo na doprowadzeniu wody użytkowej, pod zlewozmywakiem lub na wylewce kranu.

Częstotliwość wymiany wkładów zależy od ilości zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie oraz ilości przepuszczonej przez nie wody. Nie powinno się dopuszczać do przestojów w pracy filtra dłuższych niż 2 – 3 dni, bo może to spowodować rozwój flory bakteryjnej.

Konstrukcja filtrów sorpcyjnych na większe wydajności nie różni się zasadniczo od konstrukcji filtrów odżelaziających i odmanganiających – są to zbiorniki ciśnieniowe, wypełnione w tym przypadku węglem aktywnym. Filtry te powinny być tak dobrane, aby prędkość filtracji wynosiła ok. 15 m/h. Są one płukane wstecznie, podobnie jak filtry mechaniczne.

Do uzdatniania wody zalecamy węgiel aktywny ORGANOSORB 10 – ekologiczny węgiel wykonany z łupin orzecha kokosowego.

Przykładowe zastosowania węgla aktywnego:

  • Przy produkcji wody pitnej (poprzez poprawę smaku, zapachu oraz usuwanie zanieczyszczeń np. pestycydów)
  • Do uzdatniania wody w filtrach domowych
  • Do oczyszczanie wód przemysłowych (usuwanie chloru i ozonu)
  • Remediacja wody gruntowej (usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania przemysłu, lub awarii)
  • Oczyszczanie ścieków
  • Uzdatnianie surowców (oczyszczanie olejów i tłuszczy, alkoholi, soków, barwników, odbarwianie cukrów i glukozy, związków chemicznych, farmaceutyków)