ESC SHIELD 2

Płyn do dezynfekcji rąk na bazie etanolu.
Nr pozw. biobójczego: 4326/TP/2021.

Kup produkt
Jesteś zainteresowany zakupem tego produktu?
Porozmawiaj z naszym Konsultantem.

Sposób użycia preparatu ESC SHIELD 2

Podstawowe Informacje o produkcie

Typ uzdatniania – dezynfekcja.
ESC SHIELD 2 został sformułowany na bazie etanolu. Jest płynem do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania do użytku powszechnego oraz profesjonalnego. Produkt wykazuje szerokie działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

 1. Około 3 ml produktu rozprowadzić na suchych, czystych dłoniach.
 2. Wcierać przez 30 sekund i pozostawić do wchłonięcia.
 3. Przez cały czas dezynfekcji dłonie muszą być wilgotne.
 4. Nie spłukiwać.

Substancja czynna preparatu

Etanol – 70g / 100g

Zastosowanie preparatu ESC SHIELD 2

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania do użytku powszechnego oraz profesjonalnego. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Preparat ESC SHIELD 2

Gdzie najlepiej sprawdzi się ESC SHIELD 2?

 • Przemysł produkcyjny (żywność, rafineria, chemia)
 • Przemysł automotive
 • Przemysł zbrojeniowy
 • Jednostki medyczne i farmaceutyczne
 • Wiele innych
OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Produkt ESC SHIELD 2 dostarczany jest w bezzwrotnych kanistrach HDPE o pojemności 5 i 20 litrów oraz paletopojemnikach o pojemności 1000 litrów. Produkt należy rzechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przegrzania.

Wykonamy analizę fizykochemiczną wody produkcyjnej w Twojej firmie
i pomożemy dobrać najlepszy preparat chemiczny.

Pomożemy Ci znaleźć dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji.
Zamów już dziś konsultację z ekspertem Global Concepts, by poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Postępowanie z odpadami

Opakowanie usuwać do odpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

ZAGROŻENIA

H319 Działa drażniąco na oczy. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P243: Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P305+P351+P338:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pierwsza pomoc

 • W przypadku spożycia: Wypłukać usta dużą ilością wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do picia osobie nieprzytomnej.
 • W kontakcie drogą inhalacyjną: zapewnić dostęp świeżego powietrza.
 • W przypadku wystąpienia podrażnienia spłukać skórę wodą i zastosować krem ochronny.

Dlaczego warto podjąć współpracę
z Global Concepts?

Dostawa preparatu na miejsce

Global Concepts jest bezpośrednim producentem preparatu.
Zapewniamy regularną i terminową dostawę tego produktu do Twojej firmy.

Badania i analiza wody w zakładzie

Nasi serwisanci wykonują badania fizykochemiczne wody oraz wywiad w celu doboru odpowiedniego produktu chemicznego. Posiadamy akredytowane laboratorium, co pozwala na dostosowanie preparatu do indywidualnych potrzeb.

Cykliczny serwis i wsparcie eksperta

Serwisant naszej firmy może przeprowadzić szkolenie osób odpowiedzialnych za stosowanie oraz odpowiednie dozowanie produktu w Państwa zakładzie.
Wykwalifikowany personel może dokonywać okresowych testów i obsługi we własnym zakresie.
Wykonujemy cykliczny serwis urządzeń, przeglądy gwarancyjne i badania wody w celu uniknięcia niespodziewanych sytuacji awaryjnych.

Cena zakupu preparatu ESC SHIELD 2

Zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem w celu określenia potrzeby i dostosowania oferty.
Jesteśmy bezpośrednim producentem, dlatego możemy zmodyfikować nasze produkty pod najbardziej wymagające potrzeby.

Cena preparatu jest uzależniona od:

 • zapotrzebowania,
 • ilości zużywanych produktów,
 • sytuacji na europejskim rynku półproduktów chemicznych. Nie korzystamy z nieatestowanych dalekowschodnich półproduktów.
Zainteresował Cię ten produkt?

Masz pytania dotyczące tego preparatu bądź chcesz dowiedzieć się jakie rozwiązanie sprawdzi się w Twojej produkcji?
Zadzwoń do nas lub napisz e-mail. Możesz także zostawić wiadomość, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Zadzwoń
Infolinia: +48 91 43 40 158

Napisz
e-mail: biuro@gc2000.pl

Biuro handlowe
ul. Słoneczny Sad 4F,
Dołuje k. Szczecina

Poniedziałek - Piątek
08.00 - 16.00

Umów spotkanie
Spotkaj się z naszym handlowcem z danego regionu.

Zostaw wiadomość, a oddzwonimy

  Zobacz także inne nasze preparaty