Stacje zmiekczania wody

Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego (a co za tym idzie zmniejszenia wydajności procesu grzewczego w urządzeniach pracujących na zasadzie wymiany ciepła).

Zgodnie z polskimi normami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007, Dz.U. nr 61, poz. 417 ze zm., Dz.U. nr 72, poz. 466.) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60–500 mg CaCO3/l [ppm].

Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej, jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym – podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+). Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.
Zmiękczacze do wody dobiera się, biorąc pod uwagę zdolności jonowymienne urządzenia, tj. iloczyn trzech następujących wartości:

• twardości wody surowej [°d]
• przepływu hydraulicznego [m3/h]
• czasu tworzenia się solanki, potrzebnej do regeneracji żywicy jonowymiennej [ok. 4-6 h]

Co warto wiedzieć o zmiękczaczach do wody?

Urządzenia zmiękczające wodę mogą być sterowane:
• czasowo – regeneracja zmiękczacza wody następuje w zaprogramowanych odstępach dobowych, o zadanej godzinie
• objętościowo – regeneracja zmiękczacza wody następuje po zmiękczeniu zaprogramowanej objętości wody
• objętościowo z pierwszeństwem czasowym – regeneracja zmiękczacza wody następuje po zmiękczeniu nastawionej objętości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogramowanej godzinie (przy braku rozbioru wody urządzenie wchodzi w regenerację po upływie czasu określonego w instrukcji urządzenia)

Zmiękczacze wody mogą być jednokolumnowe (SIMPLEX) lub dwukolumnowe (DUET) oraz dodatkowo proponujemy Państwu urządzenia w układzie MULTI – trzy- lub czterokolumnowe urządzenia (pod indywidualne zapotrzebowanie Klienta), zapewniające nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej. Przed zmiękczaczem powinien być zainstalowany filtr mechaniczny, który zabezpieczy głowicę sterującą zmiękczacza i żywicę jonowymienną przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, przyczyniając się tym samym do lepszej pracy i przedłużenia żywotności urządzenia. Woda poddawana zmiękczaniu powinna być również odżelaziona i odmanganiona, w przeciwnym wypadku część zdolności jonowymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Ponadnormatywne ilości żelaza skracają żywotność żywicy jonowymiennej (nawet o 50%).