Sondy pomiarowe

Sondy pomiarowe

Oferujemy Państwu sondy pomiarowe do kontroli poniższych parametrów:

  • temperatura
  • przewodność elektryczna
  • odczyn pH
  • REDOX
  • wolny chlor / brom
  • chlor całkowity
  • dwutlenek chloru
  • ozon
  • kwas nadoctowy
  • nadtlenek wodoru

Sondy pomiarowe mogą współpracować z pH-metrami, jonometrami i konduktometrami zarówno produkcji krajowej, jak i zagranicznej.

Wszystkie wyroby posiadają gwarancje a czujniki konduktometryczne i wzorce dodatkowo świadectwa sprawdzenia.

Zdjęcia produktów: