Biocydy to substancje niezwykle ważne w uzdatnianiu wody chłodzącej i technicznej przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów żywych: bakterii, grzybów i glonów, które często są powodem groźnych chorób. Tym samym likwidowana jest warstwa szlamu i osadów zbierająca się na częściach układów. Wspomniany wyżej biofilm, czyli błona biologiczna, obniża efektywność pracy poszczególnych systemów wykorzystujących wodę przemysłową, a także wpływa na powstawanie korozji, dlatego należy dokonywać czyszczenia osprzętu oraz dbać o dezynfekcję wody i jej kontrolę biologiczną.

Biofilm – zagrożenie dla działania układów

Warstwa biofilmu tworzy się najczęściej na styku ciała stałego z cieczą, cieczy z gazem lub cieczy z cieczą. W jego skład mogą wchodzić drobnoustroje jednego gatunku lub wielu. Biofilmy tworzą również drobnoustroje chorobotwórcze, ale też np. grzyby, glony, pierwotniaki. Taka wielokomórkowa struktura tworząca biofilm otoczona jest warstwą ochronnego śluzu. I choć w warunkach środowiska naturalnego biofilmy mogą odgrywać pozytywną rolę, np. przy oczyszczaniu wód czy ścieków, to z drugiej strony biofilm pojawiający się w różnego rodzaju instalacjach i układach może być przyczyną kłopotów. Wchodzące w skład biofilmu inwazyjne i czasem trudne do zwalczenia drobnoustroje mogą nie tylko powodować straty materialne, ale również wywoływać groźne zakażenia. W żadnym wypadku nie wolno ich lekceważyć. Innym negatywnym skutkiem działania biofilmu w instalacjach przemysłowych jest obniżanie sprawności działających w nich układów chłodzenia.

Warto tu wspomnieć o wyjątkowej odporności biofilmu – nie szkodzą mu ani wysokie temperatury, ani zwykle preparaty bakteriobójcze. Nieskuteczną metodą usuwania biofilmu okazują się też często działania mechaniczne. Skąd tak duża odporność biofilmu? Odpowiada za nią m.in. zwartość jego struktury oraz możliwość produkowania powiązań polimerowych, które tę strukturę jeszcze wzmacniają. Najlepiej sprawdza się zapobieganie powstawania biofilmu poprzez dbanie o dezynfekcję układów oraz stosowanie dedykowanych preparatów chemicznych takich jak oferowane przez nas biocydy. Są one szczególnie zalecane w przypadku ochrony przed biofilmem wody przemysłowej. Skutecznym rozwiązaniem jest też takie planowanie i montaż instalacji, by składały się z prostych form, które nie sprzyjają rozwojowi biofilmu. Ochronie przed nim może służyć również dobór odpowiednich materiałów np. gładkiej stali kwasoodpornej, regularne mycie instalacji oraz monitoring jej stanu.

Jakie rodzaje biocydów oferujemy:

W ofercie firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 znajdziecie Państwo biocydy utleniające i nieutleniające, a także biodyspersanty. Nasi specjaliści po analizie stanu wody znajdującej się w danym obiegu przemysłowym dobiorą odpowiednie środki chemiczne do walki z biofilmem – zapraszamy do współpracy. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu opracujemy optymalny program działania dla Państwa firmy i skutecznej ochrony przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów.

Produkty dostępne w dziale Biocydy:

Zachęcamy do zapoznania się z opisem działania oferowanych przez nas biocydów. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wybierz produkt z działu Biocydy: