ESCIDE 31L

BIOCYD NIEULTENIAJĄCY

Produkt biobójczy przeznaczony do stosowania w układach chłodzenia oraz przemysłowych obiegach wodnych.
Produkt przeznaczony do stosowania tylko w przemyśle.
Nie można stosować produktu do kondycjonowania wody przeznaczonej do spożycia – do celów bytowo gospodarczych.

 

pobierz