Układy kontrolno-pomiarowe

UKŁADY KONTROLNO-POMIAROWE

Układy te wykorzystywane są do kontroli i pomiaru parametrów fizykochemicznych w technologii uzdatniania wody. Przy zastosowaniu tego typu układów możemy kontrolować poniższe parametry:

 • temperatura
 • przewodność elektryczna
 • odczyn pH
 • REDOX
 • wolny chlor / brom
 • chlor całkowity
 • dwutlenek chloru
 • ozon
 • kwas nadoctowy
 • nadtlenek wodoru

Korzystanie z urządzeń kontrolno-pomiarowych to ekonomiczny i niezawodny sposób utrzymywania pod kontrolą programów uzdatniania wody w obiegach chłodni kominowych, skraplaczy natryskowo-wyparnych, chłodni wentylatorowych, kotłów parowych i wodnych oraz kondensatu. Jednym z podstawowych zastosowań układów kontrolno-pomiarowych jest automatyczny układ odsalania wykorzystywany w obiegach chłodniczych.

Zestaw do automatycznego odsalania układu zapewnia kontrolowany stopniem zasolenia zrzut wody obiegowej. Optymalnie wysterowany i pracujący w trybie automatycznym zestaw pośrednio zapobiega procesom korozji, wytrącaniu osadów mineralnych oraz nadmiernym i niekontrolowanym stratom wody chłodniczej. Zestaw taki jest wyposażony w układ do cyfrowego pomiaru i regulacji zasolenia wody. Przeznaczony jest do stosowania w układach chłodzenia, gdzie dochodzi do uzupełniania ubytków wody wynikających z jej odparowania. Miarą zasolenia wody jest jej przewodnictwo elektryczne i ten parametr fizyczny jest kontrolowany przez układ. W miarę odparowywania wody z obiegu dochodzi do jej tzw. zagęszczania czyli wzrostu zasolenia ogólnego co objawia się wzrostem mierzonego przewodnictwa. Powoduje to wzrost zagrożenia korozyjnego urządzeń oraz niebezpieczeństwo odkładania się osadów i powstawania zanieczyszczeń biologicznych w instalacji. W przypadku wzrostu przewodnictwa wody powyżej wartości granicznej (zwykle jest to wartość od 2000 do 3000 μS/cm lub uzależniona przez producenta urządzeń zamontowanych w instalacji technologicznej) zawór elektromagnetyczny dobrany do wielkości instalacji upuszcza część wody z obiegu. Ubytek jest uzupełniany świeżą wodą uzdatnioną (wodą zmiękczoną z dodatkiem środków korekcyjnych np. inhibitorów korozji / antyskalantów i/lub biocydów).

W skład popularnych w przemyśle automatycznych układów odsalania wchodzi:

 • sonda pomiarowa np. przewodnictwa wody z kompensacją temperaturową
 • sterownik np. przewodnictwa, z programowalnymi przekaźnikami progowymi i wyjściem prądowym 0/4-20mA proporcjonalnym do wartości mierzonej
 • zawór elektromagnetyczny lub z siłownikiem elektrycznym sterowany z dostosowanego do danego typu układu programu
 • czujnik przepływu badanego medium

Zdjęcia produktów: