Produkty redukujące tlen

Wybierz produkt redukujący tlen:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalistycznych preparatów do profesjonalnego wykorzystania w układach kotłowych w celu redukcji tlenu. Mogą one znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu (np. w branży spożywczej) i przy różnego typu rozwiązaniach takich jak kotły wodne, kotły parowe czy wytwornice pary.

Poszczególne produkty różnią się zakresem stosowania: nasz asortyment obejmuje zarówno preparaty o bardziej uniwersalnym użytkowaniu, jak i bardziej wyspecjalizowane. Przy wyborze produktu warto zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące maksymalnej wartości ciśnienia układu parowego. Różnice między preparatami dotyczą też oczywiście ich składu chemicznego, konsystencji czy spełniania surowych wymagań dotyczących stosowania w poszczególnych branżach. Wszystkie te informacje znajdą Państwo przy opisach poszczególnych produktów.

Inhibitory korozji

W tej grupie produktów znajdują się również inhibitory korozji służące, jak sama nazwa wskazuje, ochronie kotła przed korozją i jej groźnymi skutkami. Procesy korozyjne mogą dotykać elementy wykonane z metali i ich stopów, będące częścią układów kotłowych. Inhibitory korozji znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu np. w branży motoryzacyjnej czy elektronicznej. Działanie tych preparatów polega na przyleganiu cząsteczek do powierzchni danego elementu zagrożonego korozją i utworzeniu na nim ochronnej warstewki. W roli inhibitorów korozji występują zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne. Zapraszamy do zapoznania się z opisem działania i zakresem stosowania dostępnych w naszym asortymencie inhibitorów korozji.