ESC A 114L

INHIBITOR KOROZJI W UKŁADACH PAROWYCH

Produkt przeznaczony jest do profesjonalnego stosowania, w kotłach parowych nisko i wysokociśnieniowych o ciśnieniu do 3,0 MPa. Można go używać zarówno w układach o wodzie zmiękczonej, demineralizowanej, zdekarbonizowanej. Amerykański Federalny Urząd Żywności i Leków (FDA) nie zgłasza zastrzeżeń co do stosowania składników produktu ESC A 114L do uzdatniania wody kotłowej w przypadku, gdy wytworzona para ma bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi (21C.F.R. par. 173.310) Nie można stosować produktu w przypadku, gdy żywa para ma bezpośredni kontakt z mlekiem lub produktami mlecznymi.

 

pobierz