ESC R 19L

PRODUKT DO KONSERWACJI KOTŁÓW PAROWYCH NISKOCIŚNIENIOWYCH, WODNYCH I WYTWORNIC PARY

Produkt przeznaczony do stosowania w kotłach parowych o ciśnieniu do 4,0 MPa.
Można go używać zarówno w układach o wodzie zmiękczonej, jak i twardej. Zaleca się go stosować w kotłach parowych niskociśnieniowych o dużym zużyciu wody, małej ilości zawracanego kondensatu, kotłach wodnych lub wytwornicach pary. Aby zapewnić całkowitą ochronę kotła produkt ESC R 19L powinien być stosowany w połączeniu z produktami polimerowymi , usuwającymi tlen lub aminami. Amerykański Federalny Urząd Żywności i Leków (FDA) nie zgłasza zastrzeżeń co do stosowania składników produktu ESC R 19L do uzdatniania wody kotłowej w przypadku , gdy wytworzona para ma bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi (21C.F.R. par. 173.310). Można stosować w przypadku, gdy żywa para ma bezpośredni kontakt z mlekiem lub produktami mlecznymi.

 

pobierz