ESC LB 456L

POLIMEROWY INHIBITOR DO KONSERWACJI KOTŁÓW

Produkt przeznaczony do stosowania w kotłach parowych o ciśnieniu do 7,0 MPa. Można go używać zarówno w układach o wodzie demineralizowanej, zmiękczonej. Polimer zawarty w ESC LB 456L reaguje z zawartymi w wodzie zasilającej jonami wapnia powodującymi twardość. W wyniku reakcji powstaje płynny szlam , który jest łatwy do usunięcia w procesie odmulania układu. Amerykański Federalny Urząd Żywności i Leków (FDA) nie zgłasza zastrzeżeń co do stosowania składników produktu ESC LB 456L do uzdatniania wody kotłowej w przypadku, gdy wytworzona para ma bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi (21C.F.R. par. 173.310). Można stosować produkt w przypadku, gdy żywa para ma bezpośredni kontakt z mlekiem lub produktami mlecznymi.

 

pobierz