Zestaw Klienta – MID

ZESTAW POMIAROWY KLIENTA – MID

zestawy

Wszystkie testy dostarczane są w małych, podręcznych opakowaniach. Zestawy zawierają, krótką i czytelną instrukcję. Dostępne są w szerokich zakresach.
Każdy test pozwala na wykonanie ok 30 – 50 testów. Poniższa lista dostępnych testów może być wykorzystana przy analizie wody pitnej, procesowej, kotłowej, chłodzącej, w basenach i oczyszczalniach ścieków.

 

 

pobierz