Dezynfekcja i uzdatnianie wody: filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna to pierwszy i niezbędny etap uzdatniania wody. Zarówno woda studzienna, jak i woda z sieci wodociągowych, zwłaszcza tych długo eksploatowanych, zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, blaszki rdzy, resztki materiałów uszczelniających. Filtracja mechaniczna ma na celu ich usunięcie, a co za tym idzie, ochronę przewodów oraz zainstalowanej armatury przed zakłóceniami w działaniu oraz korozją.

Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek, zależy od zastosowanego wkładu filtracyjnego.

Firma Global Concepts 2000 Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, oferuje szeroką gamę filtrów mechanicznych.

Można je podzielić na następujące grupy:

1. Filtry z możliwością spustu nagromadzonych zanieczyszczeń – CINTROPUR:

  • zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na elemencie filtracyjnym z włókniny lub tworzywa sztucznego
  • nagromadzone cząstki zanieczyszczeń można okresowo usunąć z filtra poprzez otwarcie zaworu spustowego
  • element filtracyjny wymaga wymiany jedynie w przypadku jego uszkodzenia lub zbyt silnego zabrudzenia (zabicia)
  • skuteczność filtracji: 1, 5, 25, 50, 100, 150 i 300 μm

2. Filtry z płukaniem przeciwprądowym (automatyczne lub półautomatyczne) – HONEYWELL:

  • wyposażone w mechanizm pozwalający na płukanie wsteczne – dokładne wypłukanie filtra bez konieczności odłączania go od instalacji
  • zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na elemencie filtracyjnym z tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej
  • element filtracyjny wymaga wymiany jedynie w przypadku jego uszkodzenia lub zbyt silnego zabrudzenia (zabicia)
  • skuteczność filtracji: 20, 50, 100, 200, 300 lub 500 μm (w zależności od typu filtra)

3.Filtry ochronne z wkładami wymiennymi – AQUA FILTER:

  • częstotliwość wymiany wkładu filtracyjnego zależy od jakości i ilości przefiltrowanej wody
  • skuteczność filtracji zależy od zastosowanego wkładu

 

Wybierz dział produktów filtracji mechanicznej: