WKŁADY ODŻELAZIAJĄCE

Specjalistyczne wkłady obniżające stężenie żelaza w wodzie. Wypełnione są kompozycją złóż regulujących odczyn wody i redukujących ilość żelaza. Proces odżelaziania wody jest kłopotliwym i w szczególnych przypadkach wymaga konsultacji przed doborem odpowiedniego urządzenia. W sytuacji gdy ilość żelaza w wodzie przekracza normę góra kilkukrotnie, można stosować wkłady odżelaziające wodę, jednak skuteczność procesu usuwania żelaza zależna jest od dodatkowych, innych niż sama zawartość żelaza, parametrów wody. Istotnymi z punktu widzenia odżelaziania wody są m.in. odczyn wody i utlenialność oraz oczywiście ilość żelaza. Ważnymi parametrami chemicznymi wody są również poziom manganu i twardość wody. W przypadku gdy w wodzie przekroczony jest dopuszczalny poziom żelaza (norma do 0,2 mg) bardzo często przekroczona jest również ilość manganu (norma do 0,05 mg), jednocześnie zwykle podwyższona lub przekroczona jest norma na mętność, barwę i zapach wody. Usunięcie ponadnormatywnego żelaza zwykle poprawia również pozostałe, wymienione parametry.

Wkłady odżelaziające wodę firmy Aquafilter (seria FCCFE) obniżają również ilość siarkowodoru, który objawia się charakterystycznym nieprzyjemnym zapachem.

Wkłady odżelaziające powinny być zabezpieczane przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami mechanicznymi przy pomocy wkładów sedymentacyjnych – dzięki temu złoża odżelaziające nie zostaną oblepione mułem, szlamem itp. i będą działały całą warstwą filtrującą.

Zdjęcia wkładów: