WKŁADY SEDYMENTACYJNE (MECHANICZNE)

Wkłady przeznaczone do usuwania z wody nie rozpuszczonych w niej zanieczyszczeń. Idealnie sprawdzają się w usuwaniu z wody piasku, szlamu, mułu itp. Filtr z wkładem sedymentacyjnym jest z reguły pierwszym stopniem uzdatniania wody w zestawach złożonych z kilku kolumn filtrujących. Filtrami z wkładami mechanicznymi zabezpiecza się również centralne urządzenia zmiękczające wodę, kolumny odżelaziające i odmanganiające oraz sterylizatory UV-C. W filtrach uzdatniających wodę metodą odwróconej osmozy, wkłady sedymentacyjne stosuje się w filtracji wstępnej (pierwszy, zwykle 20 mikronów zabezpiecza wkład węglowy przed zapchaniem go, a drugi, zwykle 5 mikronów zabezpiecza membranę osmotyczną przed drobinami węgla).

Wkłady sedymentacyjne wykonywane są w różnych technologiach i przeznaczone są w zależności od wersji do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych:

Struktura wkładu powoduje, że woda przepływająca przez niego, jest przeciskana przez grubą warstwę filtrującą a znajdujące się w niej drobiny zanieczyszczeń zostają zatrzymane wewnątrz niej. Wkłady są formowane w sposób który powoduje, że zanieczyszczenia „uwięzione” wewnątrz wkładu nie wydostają się z niego. W sytuacji gdy ilość wychwyconych zanieczyszczeń przekracza zdolność chłonną wkładu, może dojść do przepchania ich części poza wkład, dlatego tego typu wkłady filtrujące powinno się stosować w obudowach przeźroczystych, dzięki czemu szybko można ocenić wzrokowo stopień zanieczyszczenia i w odpowiednim momencie go wymienić. Wkłady piankowe mogą powodować większe spadki ciśnienia niż wymienione niżej wkłady sznurkowe i stając przed wyborem rodzaju wkładu, należy wziąć pod uwagę ciśnienie w instalacji wodnej na której jest zamontowany filtr w którym będzie stosowany wkład mechaniczny. Dokładność filtracji wkładu zależna jest od sposobu jego wyprodukowania (gęstości warstwy).

Materiałem podstawowym jest polipropylen, który jest odporny na wiele zanieczyszczeń chemicznych i mikroorganizmy. Z polipropylenu wykonany jest sznurek nawinięty następnie na trzpień w sposób który powoduje częściowo niższe spadki ciśnienia niż w przypadku włókniny polipropylenowej z zachowaniem wysokiej skuteczności działania. Wkłady sznurkowe są częściej wykorzystywane w filtrowaniu wody na głównych przyłączach wody zimnej na jej doprowadzeniu do mieszkania, domu lub innego obiektu. Osiągana dokładność filtracji uzyskana jest poprzez odpowiednią gęstość nawinięcia („ciasności” nawinięcia).

Materiałem filtracyjnym z którego wykonuje się ten rodzaj wkładów jest karbowana celuloza powleczona poliestrem. Cechą charakterystyczną dla wkładów harmonijkowych jest bardzo niski spadek ciśnienia – osiągnięte jest to dzięki cienkiej warstwie filtracyjnej, która w celu zwiększenia powierzchni pracy jest złożona w postaci harmonijki. Takie rozwiązanie zapewnia możliwie dużą powierzchnię styku wody z powierzchnią na której zanieczyszczenia są wychwytywane. Wkłady harmonijkowe mają określone zastosowania – używa się ich głównie w miejscach, gdzie w wodzie nie występuje bardzo duża ilość mułu, szlamu itp. zanieczyszczeń a przeważają w niej zanieczyszczenia o większej strukturze: piasek, rdza, liście itp. Filtrowanie wody jest skuteczne nawet przy niskich ciśnieniach w instalacji – ta cecha jest wykorzystywana w instalacjach niskociśnieniowych (np. w oczyszczaniu wody w basenach). Ponieważ zanieczyszczenia obecne w wodzie w niewielkim stopniu wnikają w strukturę celulozy a są głównie zatrzymywane na jej zewnętrznej powierzchni, wkłady mogą być używane kilka razy, po oczyszczeniu zewnętrznej powierzchni pod bieżącą wodą i przy pomocy gąbki, szmatki itp.

Warstwą filtrującą we wkładach siatkowych jest nylon (siatka nylonowa). Ten rodzaj wkładów jest często nazywany „osadnikowymi”. Powodowane jest to sposobem oczyszczania wody – zanieczyszczenia nie są zatrzymywane i wiązane na warstwie filtrującej lecz wytrącane na niej z wody. Piasek, rdza, liście itp mechaniczne drobiny nie są w stanie przedostać się przez drobne oczka siatki nylonowej i opadają na dno obudowy filtra. Ta zasada działania powoduje, że najlepszym rodzajem obudów w których stosuje się wkłady z siatki nylonowej są te, które posiadają zawór spustowy, umożliwiający usunięcie wytrąconych zanieczyszczeń z obudowy poprzez odkręcenie zaworu. Wkłady filtrujące z siatki można eksploatować do momentu uszkodzenia ich w sposób, który powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń obok warstwy filtracyjnej. Wkłady siatkowe w bardzo niewielkim stopniu hamują przepływ wody – ta cecha jest wykorzystywana w instalacjach niskociśnieniowych.

Zdjęcia wkładów: