WKŁADY WĘGLOWE

Wkłady przeznaczone do usuwania z wody zanieczyszczeń organicznych, związków chemicznych, poprawy klarowności wody – jej smaku, zapachu i barwy. Węgiel aktywowany może być wykonany z węgla bitumicznego, antracytowego lub z łupin orzechów kokosowych. Zjawisko cechujące każdy węgiel aktywny jest ADSORPCJA – polega ona na wiązaniu cząsteczek zanieczyszczeń na zewnętrznej powierzchni adsorbera (w tym przypadku węgla aktywowanego). Węgiel aktywny jest znakomitym adsorbentem – wynika to z faktu, że stosunek powierzchni węgla aktywnego do jego wagi jest bardzo duża (500-2500 m2/g). Węgiel aktywowany jest nietoksyczny i wykorzystywany jest powszechnie w uzdatnianiu wody (zarówno spożywczej jak i gospodarczej czy też do celów akwarystycznych). Wkłady węglowe osiągają pełną sprawność po kilku godzinach od pełnego spenetrowania warstwy węgla przez wodę. Po zainstalowaniu wkładu w obudowie, powinno się go przepłukać w celu usunięcia poprodukcyjnego pyłu i drobin. W tym celu wyjście wody z filtra w którym umieszczono wkład należy umieścić w pojemniku mogącym pomieścić kilkanaście litrów wody i pod ciśnieniem z instalacji wodnej, przez krótką chwilę trzeba przepłukać węgiel aktywowany. Oczywiście z uwagi na różnorodność systemów uzdatniania wody, czynność ta w szczegółach wygląda inaczej dla poszczególnych produktów (np. w przypadku filtrów narurowych przepłukanie może odbyć się poprzez spuszczenie wody z najbliższego zaworu, kranu itp.).

Wkłady filtrujące wodę, można podzielić na dwie grupy:

Ten rodzaj wkładów wykonany jest najczęściej z węgla bitumicznego sprasowanego w postać zwartej masy, tzw. blok węglowy. Wkład węglowy w tej postaci używany jest głównie do uzdatniania wody w instalacjach, gdzie głównym kryterium jest zminimalizowanie ryzyka wydostania się drobin węgla do instalacji wodnej (główne przyłącza wody na budynku, prefiltracja w systemach RO itp)

Wkłady z węglem granulowanym zapewniają dokładniejszą filtrację chemiczną – woda ma dłuższy czas kontaktu ze znajdującym się wewnątrz wkładu złożem uzdatniającym. Jednak granulowana postać węgla ma tendencje do większego pylenia oraz istnieje ryzyko wydostania się drobin węgla poza obudowę wkładu. Oczywiście w produkcji wkładów z granulowanym węglem aktywnym stosuje się zabezpieczenia przed wydostaniem się granulatu węglowego z obudowy (końcowy filtr mechaniczny), jednak z uwagi na tą cechę, zalecane jest stosowanie wkładów węglowych sypanych w uzdatnianiu wody na końcówkach instalacji. W sytuacji gdy z uwagi na konieczność zastosowania wkładu z węglem granulowanym ma on być stosowany na głównych przyłączach wody (np. instalowany będzie znakomity wkład FCCBHD20BB), po filtrze z takim wkładem zalecamy instalację filtra z wkładem sedymentacyjnym.

Wkłady z węglem granulowanym z uwagi na rodzaj zastosowanego złoża węglowego, podzielić można na kilka rodzajów:

  • z węglem bitumicznym – jest to podstawowy rodzaj węgla aktywowanego, wystarczająca do typowych zastosowań związanych z usuwaniem chloru, usuwaniu zanieczyszczeń organicznych i poprawy klarowności wody
  • z węglem antracytowym – pośredni pod względem zdolności filtracji rodzaj węgla aktywnego; w ofercie Aquafilter występują wkłady z mieszanką węgla antracytowego i z łupin orzechów kokosowych, które są bardzo dobrym medium filtracyjne w uzdatnianiu wody spożywczej
  • z węglem z łupin orzechów kokosowych – który cechuje bardzo wysoka zdolność adsorpcji; jest to najlepszy rodzaj złoża węglowego, polecany w uzdatnianiu wody o bardzo dużym zanieczyszczeniu organicznym, utlenialności, poziomie chloru itp.

Wkłady węglowe są oferowane również z dodatkowym czynnikiem bakteriostatycznym KDF, który zapobiega rozwojowi mikroorganizmów w wodzie. Są one polecane głównie do uzdatniania wody spożywczej.

Zdjęcia wkładów: