Wkłady zmiękczające

Specjalistyczne wkłady – tzw wymienniki jonowe. Wewnątrz wkładu znajduje się złoże zmiękczające wodę na zasadzie wymiany jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Wymiana jonowa następuje podczas przepływu wody przez wkład, czyli następuje podczas pobierania wody z kranu. Złoże zmiękczające umieszczone we wkładach zmiękczających wodę, charakteryzuje się bardzo dużą pojemnością jonowymienną. Jest to złoże które można regenerować roztworem czystego chlorku sodu (NaCl), jednak z uwagi na konstrukcję wkładu w praktyce są to wkłady jednorazowe. Wkłady zmiękczające w ograniczonym stopniu usuwają z wody również żelazo dwuwartościowe.

Wielkość stosowanego wkładu zmiękczającego zależna jest od miejsca w instalacji wodnej w której będzie pracował. Dla pojedynczych punktów pobierania wody wystarczające są wkłady 10 cali. Na główne przyłącza instalacji stosowane są wkłady standardu BigBlue.

Problem twardej wody jest powszechnym, dotykającym większość mieszkań i domów. Twarda woda jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego – białych, żółtych itp. twardych osadów, zarastających rury, dysze, grzałki itd. Twarda woda zmniejsza sprawność instalacji CO oraz ogranicza skuteczność działania detergentów. Z punktu widzenia zdrowia człowieka, jest ona jedną z głównych przyczyn powstawania kamieni nerkowych. Zmiękczanie wody powoduje usunięcie z niej jonów wapnia i magnezu – na wymienniku jonowym są one zamieniane na jony sodu. W przypadku bardzo wysokich twardości wody (20 i więcej dH) zalecane jest uzdatnianie wody zmiękczonej na wymienniku, do celów spożywczych przy pomocy metody odwróconej osmozy (redukowany jest wówczas poziom sodu).

Wkłady zmiękczające z żywicą jonowymienną mogą być stosowane do wody spożywczej.

Zdjęcia wkładów: