Automaty płukania wstecznego

Z11S Automaty płukania wstecznego

Automat do płukania wstecznego Z11S przeznaczony jest do automatycznego czyszczenia filtrów z płukaniem wstecznym rodziny F76S.

Częstotliwość płukania wstecznego jest ustawiana na jedną z szesnastu wartości w zakresie od czterech minut do trzech miesięcy. Automat Z11S posiada funkcję pracy awaryjnej wykorzystywaną w chwili spadku napięcia i oferuje możliwość ręcznego uruchomienia płukania wstecznego. Uruchomienie automatu może nastąpić w wyniku nastawionej częstotliwości, sygnału z przełącznika różnicy ciśnień lub zdalnego sygnału sterującego. Działanie automatu może być zdalnie monitorowane.

 

pobierz Automaty płukania wstecznego

Z11AS 241x300 Automaty płukania wstecznego

Automat do płukania wstecznego Z11AS przeznaczony jest do automatycznego czyszczenia filtrów z płukaniem wstecznym z przyłączem kołnierzowym typu F76S-F. Częstotliwość płukania wstecznego jest ustawiana na jedną z szesnastu wartości w zakresie od czterech minut do trzech miesięcy. Automat Z11AS posiada funkcję pracy awaryjnej wykorzystywaną w chwili spadku napięcia i oferuje możliwość ręcznego uruchomienia płukania wstecznego. Filtry mogą współpracować z presostatem

ciśnienia różnicowego oraz działać w trybie zdalnego sterowania i zdalnego monitorowania.

 

 

pobierz Automaty płukania wstecznego

Z74A 259x300 Automaty płukania wstecznego

Automat do płukania wstecznego Z74A przeznaczony jest do automatycznego czyszczenia filtrów typu F74C z płukaniem wstecznym i stacji filtrujących FK74C. Automat można zastosować również w stacji HS74CA. Częstotliwość płukania wstecznego jest ustawiana na jedną z szesnastu wartości w zakresie od czterech minut do trzech miesięcy. Automat Z74A posiada funkcję pracy awaryjnej wykorzystywaną w chwili spadku napięcia i oferuje możliwość ręcznego uruchomienia płukania wstecznego. Uruchomienie automatu może nastąpić w wyniku nastawionej częstotliwości, sygnału z przełącznika różnicy ciśnień (tylko z filtrami F76S) lub zdalnego sygnału sterującego.

Działanie automatu może być monitorowane.

 

 

pobierz Automaty płukania wstecznego