Wyróżnienie dla Global Concepts 2000 – Diamenty Forbesa 2015

W czwartek 28 maja 2015r, na uroczystej gali w hotelu Radisson Blu w Szczecinie, Diamenty Forbesa 2015 zostały wręczone firmom z woj. zachodniopomorskiego, które osiągnęły największy przeciętny wzrost wartości w latach 2011-2013.

Po raz drugi firma Global Concepts 2000 Polska sp. z o.o. została wyróżniona w rankingu Diamentów Forbesa i tym samym należy do elitarnego grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Zdajemy sobie sprawę, iż bez naszych klientów, partnerów biznesowych oraz wszystkich współpracowników to wyróżnienie nie byłoby możliwe. Wszystkim gorąco dziękujemy.

W województwie zachodniopomorskim tytuł Diamentów Forbesa zdobyły 52 przedsiębiorstwa. W rankingu Diamenty Forbesa 2015 wyróżnione zostały firmy, które w latach 2011-2013 uzyskały przeciętny roczny wzrost wartości na poziomie co najmniej 15%.

Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych.

Analitycy i eksperci wywiadowni Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how.

Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne, które wpływają na ich poziom. Poza tym firmy, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski.

Połączenie obu metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach. Wartość przedsiębiorstw (W) jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd) według wzoru:

śW = (Wm + 2Wd)/3

Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firmy pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2011–2013.

Trzeba podkreślić, że wycena wartości nie uwzględnia m.in. prognoz oraz wartości marek, którymi dysponują przedsiębiorcy, dotyczy końca 2013 r. i została wyliczona przede wszystkim na potrzeby obliczenia dynamiki wzrostu.