Wyróżnienie na gali Skrzydła Biznesu 2014

Skrzydła Biznesu 2014 – to piąta edycja prestiżowego rankingu firm sektora MSP, którego organizatorem jest Dziennik Gazeta Prawna. W ramach rankingu nagradzane są przedsiębiorstwa, które zostały uznane za najbardziej wiarygodne i osiągające najlepsze wyniki finansowe.

Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu i wręczenie wyróżnień dla województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego miało miejsce 13 listopada 2014 w Poznaniu. Wówczas firma Global Concepts 2000 Polska sp. z o.o. uzyskała wyróżnienie.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Rokrocznie patronat nad projektem sprawuje Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club oraz instytucje wspierające przedsiębiorców o zasięgu ogólnopolskim jak i lokalnym.

Uroczystym galom podczas, których ogłaszane są wyniki towarzyszą konferencje oraz specjalne dodatki edukacyjne do Dziennika Gazety Prawnej.