Wyróżnienie w rankingu Gazele Biznesu 2014

Po raz kolejny firma Global Concepts 2000 Polska sp. z o.o. została wyróżniona w rankingu Gazel Biznesu i tym samym należy do elitarnego klubu Gazel Biznesu najdynamiczniej rozwijających się firm.

Zdajemy sobie sprawę, iż bez naszych klientów, partnerów biznesowych oraz wszystkich współpracowników to wyróżnienie nie byłoby możliwe. Wszystkim gorąco dziękujemy.

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku.

Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę nawet wśród znacznie większych konkurentów.

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

W każdej edycji rankingu badany jest wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2011, 2012 i 2013. O miejscu naszej firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2013 vs. 2011).