Jak kontrolować pH wody zasilającej?

Woda stosowana zarówno w systemach grzewczych, jak i instalacjach przemysłowych czy wykorzystywana w celach spożywczych powinna mieć parametry dopasowane do sposobu, w jaki będzie użytkowana.

Wśród wielu czynności sprawdzających, czy jej jakość nie odbiega od koniecznej charakterystyki, jest także kontrola pH wody zasilającej.

Przekonajmy się, jakie jest znaczenie odpowiedniego pH wody i jakimi metodami można je badać.

Jak kontrolować pH wody zasilającej?

Dlaczego pH wody jest tak ważne?

Współczynnik pH wody zależy od jej składu chemicznego. Jeżeli w wodzie znajduje się większa ilość jonów OH aniżeli H+, wówczas będzie miała odczyn zasadowy, a zatem jej pH wyniesie więcej niż 7.

Jeśli więcej będzie jonów H+ niż OH–, wodę należy uznać za kwaśną tj. mającą pH mniejsze niż 7.

O wodzie neutralnej mówimy wtedy, gdy pH wynosi 7. W przypadku, gdy parametry odbiegają od pożądanych, do wody zwykle wprowadza się odpowiednie regulatory pH.

Woda o wysokiej kwasowości może prowadzić do przyspieszonej korozji.

Warto pamiętać, że optymalny poziom pH zależy w dużym stopniu od materiału, z jakiego wykonano rury i używaną armaturę.

Dla żelaza optymalne pH to między 6,8 a 7,5, natomiast dla miedzi 8–8,5. Niewłaściwe pH oddziałuje także na zwiększone odkładanie się kamienia kotłowego.

Jego poziom ma również wpływ na jakość otrzymywanych produktów, do których potrzebne będzie użycie wody, a zatem m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznymi i medycynie.

Masz problem z pH wody w swoim zakładzie produkcyjnym?
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta

Pomożemy Ci rozwiązać problem pH wody i znajdziemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z ekspertem Global Concepts, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Jak można badać pH wody?

Do sprawdzania pH wody używa się sond współpracujących z urządzeniami nazywanymi pH-metrami. Pomiar jest wykonywany dzięki weryfikowaniu różnicy potencjałów między roztworem wzorcowym o znanym pH a kontrolowaną wodą.

Wynik jest uzależniony od poziomu powstającej siły elektromotorycznej. Przy bardziej skomplikowanych procedurach badawczych przy opracowywaniu wyniku brana jest pod uwagę także temperatura wody, wówczas są stosowane mierniki z ATC (Automatic Temperature Compensation).

Stosowane sondy mogą mieć różną specyfikę np. wykorzystywać technologię zapory jonowej lub pierścienia solnego.

Regulatory pH wody Global Concepts

Korekta pH - dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Płynny regulator zasadowości dla wszystkich kotłów na bazie wodorotlenku sodu.