Biocydy w uzdatnianiu wody – jakie są ich zastosowania?

29sie2023

Biocydy w uzdatnianiu wody – jakie są ich zastosowania?

Woda jest niezbędna do picia oraz zabiegów higienicznych, stanowi jednak również ważny surowiec oraz środek pomocniczy w licznych zastosowaniach przemysłowych, nadając się idealnie do transportu ciepła, bycia rozpuszczalnikiem, a także chłodziwem. Sprawdza się też jako środek myjący. Niestety, stanowi ona również wspaniałe środowisko do rozwoju różnych mikroorganizmów chorobotwórczych, stąd przy jej używaniu często konieczne jest stosowanie środków pozwalających na jej szybkie i efektywne uzdatnienie. Wśród preparatów, pomocnych w tym procesie szczególnie użyteczne będą biocydy do wody. Przekonajmy się, kiedy będą potrzebne i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Do czego potrzebne są biocydy?

W wodzie może pojawiać się wiele organizmów chorobotwórczych, takich jak bakterie, grzyby czy pierwotniaki, a także niektóre gatunki glonów produkujących szkodliwe toksyny. Przy dużym ich nagromadzeniu może dojść do wytworzenia się tzw. biofilmu, a więc skupisk tworzących cienką, lecz trudną do usunięcia mechanicznego warstwę biologicznie aktywną, która systematycznie uwalnia do wody swoje formy przetrwalnikowe. Biofilm tworzy się na różnych elementach instalacji – rurach, zbiornikach oraz armaturze, a do jego eliminacji niezbędne okażą się odpowiednie chemikalia.

Jakich biocydów można użyć do uzdatniania wody?

Biocydy to grupa obejmująca wiele substancji o różnym działaniu. Najczęściej są to związki powodujące utlenianie materiału biologicznego, idealne przy dezynfekcji szokowej. Można jednak również korzystać z preparatów nieutleniających, które działają wolniej, lecz nie wywołują zmian w charakterystyce uzdatnianej wody. Wśród biocydów utleniających używany jest podchloryn sodowy oraz dwutlenek chloru. Stosuje się też trójcząsteczkowy tlen, czyli ozon. Wśród biocydów nieutleniających znajdują się m.in. polimerowe pochodne guanidynyi biguanidyny, aldehyd glutarowy, DBNPA–2,2-dibromo-3-nitrylopropion-amid oraz czwartorzędowe związki amoniowe.

  • 29 sie, 2023
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story