Czy środki uzdatniające wodę mają wpływ na środowisko naturalne?

27gru2023

Czy środki uzdatniające wodę mają wpływ na środowisko naturalne?

Korzystanie z wody w celach spożywczych, technologicznych oraz sanitarno-higienicznych wymaga zadbania o to, aby nie zwierała ona żadnych niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń biologicznych czy ciał obcych. Konieczne okaże się jednak również właściwe zatroszczenie się o infrastrukturę stosowaną do jej poboru, gromadzenia oraz przesyłu. Uzdatnianie wody do picia oraz utrzymanie w dobrym stanie instalacji służących do jej dostarczania często oznacza dozowanie rozmaitych chemikaliów. Przekonajmy się, jakiego rodzaju są to środki i sprawdźmy, czy wpływają na środowisko naturalne.

Jakie środki uzdatniające dodaje się do wody?

Oczyszczanie wody i stabilizowanie jej podstawowych parametrów wiąże się z korzystaniem z rozmaitych technologii, w tym używania różnych preparatów chemicznych. Najczęściej będą to sole zmiękczające wodę o zbyt wysokiej twardości, związki pozwalające na rozkład znajdujących się w niej zanieczyszczeń np. odpowiednie biocydy, a ponadto chemikalia umożliwiające usuwanie kamienia kotłowego. W wielu instalacjach używane są również inhibitory korozji wychwytujące wolny tlen i tym samym ograniczające rdzewienie. Wspólną cechą środków wprowadzanych do wody poza ich skutecznością będzie brak niepożądanego wpływu na jej jakość oraz brak zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Dlaczego właściwy dobór środków do uzdatniania wody jest ważny?

Preparaty dodawane do wody muszą gwarantować, że nie zmieni się jej skład chemiczny, ani nie dojdzie do powstania związków, które mogłyby się okazać niepożądane z uwagi na tworzony poziom zagrożenia dla osób z niej korzystających. Podstawowym parametrem będzie tu więc neutralne działanie na wszystkie organizmy, jakie będą docelowo używały wody, niezależnie od tego, czy chodzi o spożywających ją ludzi, zwierzęta czy rośliny. Ponieważ duża część wody po zużyciu przyjmie postać ścieków, ważne, by nie zawierały one substancji, które będą trudne do oddzielenia lub mogłyby niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne. Chemikalia do uzdatniania wody są więc gruntownie sprawdzane przed dopuszczeniem do użytku.

  • 27 gru, 2023
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story