Czym jest odwrócona osmoza?

21lut2022

Czym jest odwrócona osmoza?

Odwrócona osmoza jest jednym z trzech sposobów na otrzymanie idealnie czystej wody, zwanej również wodą destylowaną bądź demineralizowaną. Woda demineralizowana jest bardzo powszechnie wykorzystywana w przemyśle do różnego rodzaju działań, a odwrócona osmoza pozwala uzyskać ją niezależnie od ilości i jakości wody, która zostaje poddana temu procesowi. W przebiegu odwróconej osmozy  woda przepływa pod ciśnieniem przez specjalne membrany, przepuszczające cząsteczki wody i zatrzymujące wszelkie rozpuszczone w niej zanieczyszczenia.

Na jakiej zasadzie działa proces odwróconej osmozy?

Membrany półprzepuszczalne przez które przepływa oczyszczana woda pozwala na swobodne przejście rozpuszczalnika jakim jest woda, jednocześnie zatrzymując substancje rozpuszczone – sole. Siłą napędową w tymże procesie jest różnica pomiędzy stężeniem rozpuszczonych soli w poszczególnych roztworach rozdzielonych przez membranę. W każdym urządzeniu wykorzystywanym do tego procesu znajduje się jedna bądź więcej membran które wychwytują zanieczyszczenia.

Stworzenie odpowiednio wysokiego ciśnienia po stronie roztworu o wyższym stężeniu powoduje przepływ wody w kierunku odwrotnym do naturalnego. Z tego powodu proces ten został nazwany odwróconą osmozą. Efektem poddania wody odwróconej osmozie jest ciecz praktycznie całkowicie pozbawiona soli. Przez membranę są w stanie przejść gazowe składniki wody jak tlen czy dwutlenek węgla. Za pomocą odwróconej osmozy z wody usuwane są sole chromu, baru, miedzi, manganu, fluoru, selenu oraz azotu, a także różnego rodzaju pierwiastki radioaktywne i ich izotopy.

Urządzenia do odwróconej osmozy wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym, elektronicznym, medycznym tekstylnym i wielu innych. Jakość otrzymanej wody ma istotne znaczenie w przebiegu wszystkich procesów i końcowej jakości produkowanego produktu. Aby nie doprowadzić do przedwczesnego zniszczenia membran, woda powinna przejść wstępną filtrację mechaniczną oraz zmiękczanie. Gwarancją idealnej jakościowo wody dla danego producenta są odpowiednio dobrane urządzenia i technologie, dopasowane po wykonaniu pełnej analizy wody surowej.

  • 21 lut, 2022
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story