Czym są biocydy i jakie mają zastosowanie?

28kwi2022

Czym są biocydy i jakie mają zastosowanie?

Samoistne zanieczyszczanie się wody należy do jej cech naturalnych, dlatego konieczna jest regularna dezynfekcja oraz jej uzdatnianie. Problem dotyczy wszystkich zbiorników wodnych oraz systemów wodociągowych. Poświęcenia szczególnej uwagi wymagają instalacje transportujące wodę do gospodarstw wodnych, ponieważ zazwyczaj jest ona wykorzystywana do picia przez ludzi lub zwierzęta domowe. Niska jakość spożywanej wody mogłaby spowodować poważne zatrucia pokarmowe oraz choroby, które mogą być groźne zarówno dla zdrowia, jak i życia. W celu usunięcia szkodliwych mikroustrojów z wody najlepiej w tym celu wykorzystać odpowiednie biocydy.

Biocydy do uzdatniania wody

Biocydy to różnego rodzaju substancje aktywne służące do zabijania szkodliwych organizmów. Swoje właściwości zawdzięczają zachodzącym reakcjom biologicznym lub chemicznym. Geneza słowotwórcza biocydów pochodzi z języka greckiego, w którym bios oznacza życie, a cedares w dosłownym tłumaczeniu znaczy zabijać.

Prawidłowa obsługa systemu, odmulanie i uzdatnianie chemiczne pod względem twardości i korozji, nie są niestety gwarancją uniknięcia problemów związanych z życiem biologicznym znajdującym się w wodzie. Rozwój organizmów żywych w systemie nie tylko zmniejsza efektywność cieplną układu poprzez szlamy i osady, ale – co znacznie bardziej istotne – powoduje szybki rozwój bakterii i grzybów, a także zakażenie wody powodujące zagrożenie dla zdrowia. Z najgroźniejszych bakterii wymienić można przede wszystkim bakterię Legionella pneumophila, która w niekontrolowanych warunkach może doprowadzić do wybuchu epidemii śmiertelnej choroby legionellozy, zwanej także Chorobą Legionistów. Szeroka gama biocydów, zarówno utleniających, jak i nieutleniających, pozwala na skutecznie zahamowanie rozwoju niepożądanego życia biologicznego, w tym również bakterii Legionella. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje biocydów – podział ten uwzględnia pochodzenie substancji aktywnych:

  • syntetyczne – substancja czynna biocydów jest pochodzenia chemicznego. Do najpopularniejszych produktów tego typu zalicza się m.in.: pestycydy, zaprawy nasienne, czy też kwas pruski,
  • naturalne – substancja czynna jest pochodzenia biologicznego. Są to produkty takie jak np.: albarep, antybiotyki, fitoncydy, czy wyciągi z ziół.

Warto mieć na uwadze, że substancje te zabijają nie tylko szkodliwe organizmy, ale i te bardziej pożyteczne. Działanie można porównać do zażywania przez człowieka antybiotyków – lek wyniszcza nie tylko niepożądane patogeny, ale i naturalną florę bakteryjną jelit, dlatego tak ważne jest zażywanie leków osłonowych. Podobnie jest w przypadku uzdatniania wody, które wymaga stałego monitorowania składu chemicznego wody i użycia odpowiednich biocydów w celu regulacji rozwoju mikroorganizmów.

Inne zastosowania biocydów

Mimo, że biocydy są niezwykle popularne w procesach służących polepszaniu jakości wody, są one równie często wykorzystywane także w innych sektorach gospodarki, np. przemyśle rolniczym. Biocydy służą zwalczaniu szkodliwych organizmów spotykanych powszechnie w rolnictwie, leśnictwie i przechowalnictwie. Jest to więc substancja wysoce skuteczna i uniwersalna.

Aby móc efektywnie przeprowadzić proces mający na celu poprawę jakości wody, należy się do niego odpowiednio przygotować. Warto pamiętać o konieczności dobrania wymaganej ilości biocydu oraz określenie typu, który najlepiej sprawdzi się w danym przypadku. W związku z tym, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Wykonamy dla Państwa kompleksową usługę uzdatniania wody, a także zajmiemy się utrzymaniem serwisowym instalacji.

  • 28 kwi, 2022
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story