Czym są właściwości fizykochemiczne wód?

21lut2023

Czym są właściwości fizykochemiczne wód?

Właściwości fizykochemiczne wód to pewne cechy, które m.in. decydują o jakości cieczy oraz jej zdatności do spożycia. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem i jaki związek z nim ma tzw. analiza fizykochemiczna wody? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Fizykochemiczne właściwości wód – co to takiego?

Właściwości fizykochemiczne wód można podzielić na grupę właściwości fizycznych i chemicznych. Tym samym pod pojęciem fizycznych właściwości znaleźć można takie cechy jak: barwa, przezroczystość, temperatura, mętność, zapach, twardość, odczyn pH czy przewodnictwo elektryczne. W odniesieniu do tych cech wodę charakteryzuje np.:

  • bezwonność,
  • bezbarwność,
  • odczyn obojętny,
  • temperatura topnienia – 0°C,
  • temperatura wrzenia – 100°C,
  • duże przewodnictwo cieplne i elektryczne,
  • gęstość – 997 kg/m³.

Wśród podstawowych właściwości chemicznych wody wymienia się z kolei np. fakt, iż woda jest związkiem chemicznym zbudowanym z cząsteczek oraz doskonałym rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych. Warto przy tym pamiętać, że właściwości chemiczne wody mogą się zmieniać pod wpływem zmian jej składu. Nierzadko bywają efektem niepożądanej zawartości poszczególnych substancji chemicznych, w tym np. azotanów, węglanów, siarczanów, żelaza, amoniaku czy metali ciężkich.

Czym jest fizykochemiczna analiza wody?

Fizykochemiczna analiza wody to nic innego jak badanie, które pozwala poznać wymienione właściwości fizykochemiczne cieczy. Przeprowadza się ją np. przy określaniu zdatności wody do spożycia. Ponadto analiza pod względem cech fizykochemicznych jest potrzebna przy doborze urządzeń filtrujących i uzdatniających takich jak np. stacje zmiękczania wody. Dzięki takiemu badaniu dokładnie poznaje się jakość wody i uzyskuje informacje na temat parametrów, które wymagają poprawy.

  • 21 lut, 2023
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story