Dlaczego kamień kotłowy jest szkodliwy dla instalacji?

21mar2024

Dlaczego kamień kotłowy jest szkodliwy dla instalacji?

Woda wykorzystywana w instalacjach przemysłowych oraz stosowanych w budynkach mieszkalnych i użytkowych powinna mieć odpowiednie parametry. W grę wchodzi zwykle zadbanie o pozbycie się z niej wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń od niepożądanych mikroorganizmów takich jak bakterie, zarodniki grzybów czy wirusy po substancje mineralne i organiczne. Poza filtrowaniem pomagającym w radzeniu sobie z takimi problemami kłopotliwa może się też okazać obecność pewnych związków chemicznych np. nadmiar żelaza czy manganu powodującego nieestetyczne zacieki. Poważnym wyzwaniem będzie walka z korozją oraz usuwanie kamienia kotłowego, ponieważ mogą one doprowadzić do uszkodzenia całej instalacji. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o kamieniu kotłowym?

Kamień kotłowy jest efektem pojawiania się w wodzie nierozpuszczalnego węglanu wapnia, węglanu magnezu oraz wodorotlenku magnezu. W temperaturze wynoszącej około 35°C intensywnie wytrącają się one tam, gdzie w wodzie znajduje się duża ilość wodorowęglanu magnezu i wodorowęglanu wapnia. Sytuacja taka jest równoznaczna z tym, że mamy do czynienia z wodą o wysokiej twardości i by zmienić ten stan rzeczy, konieczne okaże się zastosowanie specjalnych preparatów pomagających w redukcji wartości tego parametru. Jest to niezbędne, ponieważ powstające osady tworzą duże skupiska, które mogą blokować drożność rur, zatykać filtry, powodować nieprawidłową pracę zaworów, a także uszkadzać pompy. Kamień to także baza do powstawania tzw. biofilmu, który jest skupiskiem bakterii, pierwotniaków i wirusów.

Jak radzić sobie z twardością wody?

Sposobem na przeciwdziałanie tworzeniu się kamienia kotłowego jest zmiękczanie wody. Można to osiągnąć dzięki złożu jonowymiennemu, w którym jony magnezu Mg2+ i wapnia Ca2+ są zastępowane jonami sodu Na+. Po wyczerpaniu się złoża łatwo je zregenerować przy użyciu zawierających sód tabletek. Jeżeli kamień już istnieje, da się go usunąć preparatami zawierającymi odpowiednią kompozycję kwasów.

  • 21 mar, 2024
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story