Jak działają nowoczesne stacje zmiękczania wody?

28lut2024

Jak działają nowoczesne stacje zmiękczania wody?

Woda wykorzystywana w różnego rodzaju instalacjach musi charakteryzować się właściwym składem. Chodzi tu nie tylko o brak zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, ale również odpowiednie do planowanego zastosowania proporcje pierwiastków i związków, które są w niej pożądane oraz naturalne. Doskonałym przykładem będzie tu poziom twardości, który może sprawić, że przed jej użyciem niezbędne okaże się podłączenie do konkretnego systemu stacji zmiękczającej wodę. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak istotne i sprawdźmy, na jakiej zasadzie funkcjonują takie urządzenia.

Czym jest twardość wody?

Twardość wody wynika z poziomu zawartości rozpuszczonego w niej węglanu wapnia (CaCO3). Jeżeli jest mniej niż 100 mg/dm3, wodę uznaje się za bardzo miękką. Przy stężeniu między 100 a 200 mg/dm3 mówimy o wodzie miękkiej, a w przypadku stwierdzenia 200–350 mg/dm3 tego związku o wodzie średnio twardej. Jeżeli ilość węglanu wapnia znajduje się w przedziale od 350 do 500 mg/dm3 woda jest twarda, a kiedy będzie go powyżej 550 mg/dm3 woda jest określana jako bardzo twarda. Problemy z węglanem wapnia wynikają z faktu, że przy temperaturze wynoszącej od około 35°C prowadzi on do tworzenia się kamienia kotłowego. Wytrącając się w takich warunkach, tworzy osad, który przywierając do wnętrza rur czy armatury blokuje przepływ, a odspajając się, może uszkadzać elementy ruchome instalacji np. pompy bądź zawory.

Jak przeciwdziałać powstawaniu kamienia kotłowego?

Metodą na uniknięcie tworzenia się kamienia kotłowego jest zmiękczanie wody. Będzie to możliwe, jeżeli skorzysta się ze stacji zmiękczających. Ich działanie polega na przepuszczaniu wody przez złoże jonowymienne. Są one bogate w jony sodu (Na+), co pozwala na zastępowanie nimi jonów magnezu Mg2+ i wapnia Ca2+. Po wyczerpaniu źródła jonów sodu przeprowadza się regenerację złoża przy użyciu tabletek, które je zawierają.

  • 28 lut, 2024
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story