Jaką aparaturę wybrać do badań mikrobiologicznych?

06gru2021

Jaką aparaturę wybrać do badań mikrobiologicznych?

Woda wykorzystywana do celów użytkowych i spożywczych musi utrzymywać odpowiedni poziom kluczowych dla jej jakości parametrów. Jednym ze szczególnie niepożądanych zanieczyszczeń są wszelkiego rodzaju mikroorganizmy chorobotwórcze, groźne zarówno w przypadku spożycia, jak i wówczas, gdy zawieszone w wodnym aerozolu trafiają do płuc lub na błony śluzowe. Znakomitym przykładem mogą być Legionella pneumophila czy Acinetobacter baumannii. Przekonajmy się, dlaczego zanieczyszczenia mikrobiologiczne są tak niebezpieczne i sprawdźmy, jak je wykryć i usunąć.

Zagrożenia powodowane przez zanieczyszczenia mikrobiologiczne

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne znajdujące się w wodzie mogą mieć postać roztworu składającego się z pierwotniaków i bakterii lub biofilmu tworzącego się na elementach instalacji. Powstanie biofilmu będącego kolonią różnych odmian mikroorganizmów jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wraz ze swoim rozwojem uwalnia on formy przetrwalnikowe, dzięki czemu może rozprzestrzeniać się na całą instalację. Pozbywanie się biofilmu jest utrudnione, gdyż wytwarza on specjalną otoczkę ochronną. Można jednak sobie z nim poradzić, korzystając z odpowiednio dobranych biocydów. Mogą one mieć działanie utleniające, niszcząc mikroorganizmy, co jednak prowadzi do uwalniania sporej ilości niebezpiecznych związków. Proces pozbywania się zanieczyszczeń może zachodzić, jeśli skorzysta się ze środków nieutleniających lub np. z ozonu.

Sposoby kontroli parametrów wody

Przed zastosowaniem biocydów trzeba uzyskać potwierdzenie co do obecności w wodzie szkodliwych mikroorganizmów. W tym celu warto skorzystać ze aparatury kontrolno-pomiarowej sprawdzającej parametry wody lub testów, które pozwolą na wyhodowanie i identyfikację groźnych szczepów na uniwersalnej pożywce. Sprzętem umożliwiającym określenie składu chemicznego wody są różnego rodzaju analizatory, które mogą kontrolować pobrane próbki. Dzięki nim można oznaczać poziom związków ważnych dla jakości wody np. pH, zawartości wolnego chloru i dwutlenku chloru czy nadtlenku wodoru.

 

  • 6 gru, 2021
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story