Jakie czynniki wpływają na jakość wody w instalacjach przemysłowych?

23lis2023

Jakie czynniki wpływają na jakość wody w instalacjach przemysłowych?

Procesy technologiczne wykonywane w różnych gałęziach przemysłu często wiążą się z koniecznością używania wody. Jest ona potrzebna jako doskonały rozpuszczalnik, chłodziwo lub ciecz pozwalająca na efektywny przesył energii cieplnej, a także surowiec stosowany bezpośrednio. Bez wody nie będzie też możliwe wytwarzanie pary, mycie i spłukiwanie elementów linii produkcyjnych i rozmaitych instalacji. Przy konkretnych zadaniach nie obejdzie się jednak bez zapewnienia właściwej jakości wody za sprawą montażu odpowiednich systemów uzdatniających np. urządzeń do zmiękczania wody. Przyjrzyjmy się największym zagrożeniom, z jakimi trzeba się uporać i sprawdźmy, jakie metody sprawdzają się przy tym najlepiej.

Zagrożenia dla jakości wody

Woda może zwierać wiele substancji, które przekładają się na jej jakość oraz wpływ, jaki wywiera na stosowaną w konkretnym przypadku infrastrukturę. Wśród największych problemów znajdzie się korozja polegająca na utlenianiu metalu mającego bezpośredni kontakt z wodą lub narażonego na podwyższoną wilgotność, ponieważ prowadzi do uszkodzenia wykonanych z niego komponentów. Wyzwaniem jest wysoka twardość, która skutkuje tworzeniem się i odkładaniem kamienia kotłowego. Jest on niepożądany, gdyż blokuje przepływ, zmniejsza przewodność cieplną elementów, a także może uszkadzać armaturę. Dużym kłopotem będzie osadzanie się na ściankach rur, zbiorników czy innych urządzeń biofilmu, czyli życia biologicznego składającego się z bakterii, wirusów oraz grzybów, które uwalniają do wody toksyczne substancje i swoje formy przetrwalnikowe, szybko roznosząc się po całym systemie.

Jak przeciwdziałać zagrożeniom?

Sposobem na uzyskanie wody odpowiedniej jakości jest korzystanie z urządzeń i preparatów pozwalających na jej efektywne uzdatnienie. W przypadku rdzy pomogą dobre inhibitory korozji. Do walki z kamieniem przydadzą się stacje zmiękczające, a z biofilmem można poradzić sobie za sprawą właściwie dobranych biocydów.

  • 23 lis, 2023
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story