Projekty unijne

GLOBAL CONCEPTS 2000 Polska Sp. z o. o. realizuje projekty, których celem jest wprowadzanie na rynek nowoczesnych systemów uzdatniania wody i chłodzącej.
Część z podejmowanych przez nas działań objęta jest unijnymi projektami. Jesteśmy zaszczyceni, że doceniono produkty ESC oraz potencjał firmy. Opracowywane technologie oraz przyjęta strategia biznesowa pozwalają na rozwój regionu, przyczyniamy się do powstawania nowych miejsc pracy oraz do zwiększenia roli przemysłu na Pomorzu Zachodnim. Mamy nadzieję, że nasze inwestycje będą bodźcem do wzrostu wartości regionu w kontaktach handlowych, a także wypromują podejście proekologiczne w biznesie.


dobra_t

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013

 Nazwa Projektu:

„Specjalistyczne doradztwa dla GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA Sp. z o.o.
w zakresie dokumentacji technicznej budowy hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurową”

Umowa nr UDA-RPZP.01.03.01-32-048/11-00 

 Beneficjent :
Global Concepts 2000 Polska Sp. z o.o.

logo_r_kolor_rpowz_t