Odwrócona osmoza jako metoda uzdatniania wody

25wrz2023

Odwrócona osmoza jako metoda uzdatniania wody

Woda do celów spożywczych, a także wykorzystywana w rozmaitych procesach technologicznych musi być wolna od zanieczyszczeń, które mogą nie tylko wpływać na zdrowie użytkowników, ale także uszkadzać wykorzystywaną infrastrukturę (rury, wodociągi, urządzenia). Sposobem na pozyskiwanie czystej wody jest prowadzenie jej filtracji. W zależności od potrzeb, w tym celu używa się różnych rozwiązań, jednak największą skuteczność da się osiągnąć, decydując się na system odwróconej osmozy. Będzie on idealny zarówno do użytku domowego, jak i do zastosowań przemysłowych. Przekonajmy się, jak działa odwrócona osmoza i jakie są jej plusy i minusy.

Na czym polega odwrócona osmoza?

Filtry odwróconej osmozy wykorzystują zjawisko znane z działania biologicznych błon półprzepuszczalnych. Zjawisko osmozy wiąże się z przenikaniem przez membranę cieczy, która po obu jej stronach ma inne stężenie rozpuszczonych w niej substancji. Po krótkim czasie dochodzi więc do zjawiska wyrównania stężenia, ponieważ ciecz przepływa w stronę roztworu, który zawiera większą ilość rozpuszczonych substancji. Prowadzi to do jej rozcieńczania. W filtrach proces ten zachodzi jednak w przeciwną stronę i jest możliwy za sprawą wytwarzania wymaganego ciśnienia hydrostatycznego po stronie roztworu o większym stężeniu. Efektem jest przenikanie wody w stronę roztworu o niższym stężeniu. Wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie mogą więc pozostać po brudnej stronie filtra.

Jakie są plusy odwróconej osmozy?

Odwrócona osmoza efektywnie wychwytuje zanieczyszczenia, pozwalając na zatrzymanie cząsteczek liczących nawet do 0,001 μm, co oznacza krystaliczną czystość i pozbywanie się m.in. pasożytów, pierwotniaków, bakterii oraz wirusów, a ponadto także cząsteczek białek, metali ciężkich czy rozpuszczonych w wodzie związków z detergentów i nawozów. Filtry odwróconej osmozy są wykorzystywane z powodzeniem zarówno do zastosowań domowych, jak i między innymi w: przemyśle kosmetologicznym, farmacji, myjniach samochodowych, produkcji spożywczej oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest krystalicznie czysta woda

  • 25 wrz, 2023
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story