PO RAZ PIĄTY NASZA FIRMA WSRÓD GAZEL BIZNESU

02mar2017

PO RAZ PIĄTY NASZA FIRMA WSRÓD GAZEL BIZNESU

W każdej edycji rankingu Gazeli Biznesu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2013, 2014 i 2015.

O tytuł Gazeli Biznesu 2016 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
  • w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013).

W rankingu nie mogły brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.  W rankingu nie uwzględnialiśmy wyników grup kapitałowych. W rankingu nie mogły się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

 

NASZA FIRMA WSRÓD GAZEL BIZNESU NASZA FIRMA WSRÓD GAZEL BIZNESU

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NASZA FIRMA WSRÓD GAZEL BIZNESU

  • 2 mar, 2017
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story