Produkcja pary a uzdatnianie wody

18mar2022

Produkcja pary a uzdatnianie wody

Przedsiębiorstwa przemysłowe bazujące na instalacjach parowych do swoich urządzeń muszą wykorzystywać wodę najwyższej jakości. Bardzo ważne jest posiadanie wiedzy, jaka woda jest najlepsza dla takich instalacji i dlaczego nie powinno wykorzystywać się wody o niewłaściwych parametrach. Odpowiednie przygotowanie poprzez zastosowanie chemicznych bądź mechanicznych metod zmiękczania wody pozwoli na bezpieczną i prawidłową eksploatację instalacji parowych.

Dlaczego tak ważne jest uzdatnianie wody wykorzystywanej do instalacji parowych?

Największym problemem, z jakim zmagają się przedsiębiorstwa wykorzystujące kotły parowe, wytwornice pary oraz generatory jest jakość wody stosowanej podczas wytwarzania pary. Jak wiadomo, para powstaje podczas procesu odparowywania wody. W sytuacji, kiedy w tej cieczy znajdują się zanieczyszczenia, może dochodzić do zagęszczania się substancji stałych, a także wytrącania się osadów mineralnych. Bardzo częstym powodem takich zjawisk jest duża zawartość wytrąconych soli lub substancji rozpuszczonych w nieoczyszczonej wodzie.

Stosunkowo często podczas podgrzewania wody o niewłaściwych parametrach oraz jej odparowywania dochodzi do zmiany pH wody, co skutkuje uwalnianiem się substancji niepożądanych. Ma to bardzo duży wpływ na pojawianie się problemów z całą instalacją. Pierwszym, powszechnym problemem powodowanym przez niewłaściwe parametry wody jest odkładanie się osadów na elementach instalacji i urządzeń. Innym problematycznym zjawiskiem jest pienienie się wody, spowodowane obecnością związków organicznych i nadmierną alkalicznością wody. Wykorzystywanie nieoczyszczonej wody może doprowadzić także do pojawienia się korozji na elementach instalacji.

Aby uniknąć wyżej wymienionych problemów, konieczne jest wykorzystywanie wody o odpowiednich parametrach. Aby ją uzyskać, wykorzystuje się różnego rodzaju środki chemiczne, a także stacje zmiękczania wody i filtry mechaniczne wykorzystujące odpowiednio dobrane złoża filtracyjne. Konkretne modele i metody dobierane są rodzaju wody, która będzie poddawana procesom oczyszczania i zmiękczania, oraz tego, jakie parametry końcowe są wymagane w danym przedsiębiorstwie przemysłowym.

  • 18 mar, 2022
  • Global Concepts 2000
  • 0 Comments

Share This Story