Czyszczenie i obsługa

Celem zapewnienia maksymalnej sprawności termicznej układu i jego bezpieczeństwa, niezbędny jest spójny program ochronny z prawidłowo dobranymi środkami chemicznymi. Powinien on uwzględniać zalecenia konstrukcyjne producenta systemu i bazować na charakterystycznych warunkach wodnych panujących w danym systemie.

Czystość układu chłodzącego zależy ściśle od jego lokalizacji, zanieczyszczenia atmosfery, efektywności urządzeń do uzdatniania wody i programów serwisujących. Okresowo niezbędne jest dokonanie przeglądów konserwacyjnych.

W przypadku znacznego skażenia mikrobiologicznego (znaczna liczba bakterii tlenowych), konieczna jest dezynfekcja układu.

Należy w tym zakresie skonsultować się z wyspecjalizowana firmą.

Prawidłowa obsługa i utrzymanie układu w czystości są absolutnie niezbędne dla bezpieczeństwa – żaden prawidłowo utrzymany układ nie spowodował nigdy wystąpienia skażenia w procesie technologicznym ani na terenie samego zakładu.

Preparaty chemiczne od Global Concepts 2000 Polska

Kontrola kamienia i zasadowości w układach zamkniętych zawierających aluminium. Posiada atest PZH.

Produkt do usuwania zanieczyszczeń z membran RO. Posiada atest PZH

Produkt polimerowy – inhibitor powstawania kamienia kotłowego, nielotny, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Posiada atest PZH.

Kontrola kamienia i zasadowości w układach CO i zamkniętych układów chłodzenia. Posiada atest PZH.