Kontrola biologiczna systemów chłodniczych

Kontrola biologiczna systemów chłodniczych

Problem kontroli nad życiem biologicznym jest dobrze znany użytkownikom układów chłodzących. Osady biologiczne zwiększają straty cieplne i przyczyniają się do korozji.
Zarówno układy otwarte (o jednokrotnym użyciu wody chłodzącej) jak systemy z recyrkulacją wody są w mniejszym lub większym stopniu podatne na zarastanie – lecz zjawisko to nabiera poważniejszego znaczenia w układach recyrkulujących.

Wielokrotna ekspozycja wody na światło słoneczne (w zbiornikach retencyjnych, stawach oraz skraplaczach) powoduje gwałtowny wzrost glonów. Optymalne warunki cieplne, stężenie związków odżywczych i dostęp powietrza oferują doskonałe warunki do rozwoju życia biologicznego w otwartych systemach z recyrkulacją wody.