Utrzymanie układu w stanie sprawności

Utrzymanie układu w stanie sprawności

Utrzymanie nominalnej sprawności systemu chłodniczego ma podstawowe i bardzo ważne znaczenie dla poprawnego działania pod względem wymiany termicznej i wpływu na środowisko. Zaprojektowana sprawność systemu chłodniczego nie tylko zapewnia utrzymanie procesu chłodzącego w optymalnych granicach, ale również pozwala na zminimalizowanie zużycia wody i energii.
Dodatkowo, przy zapewnieniu kontroli nad rozwojem życia biologicznego w wodzie, system działa w pełni sprawnie i całkowicie bezpiecznie.
Kluczowymi wymaganiami dla utrzymania systemu w stanie optymalnej sprawności i bezpieczeństwa stają się:

  • Adekwatny program zapewnienia jakości recyrkulującej wody
  • Program utrzymania osprzętu systemowego w czystości i dobrym stanie