Teroia na temat układów kotłowych

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych występujących w przyrodzie i znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W energetyce cieplnej spełnia ona obok paliwa rolę podstawowego surowca. Zasadniczym jej przeznaczeniem jest przenoszenie energii cieplnej. Zarówno pobór, jak i oddawanie ciepła odbywa się najczęściej przez metalowe ścianki urządzeń. Aby ten przepływ ciepła mógł odbywać się bez przeszkód, woda – względnie para z niej wytworzona – powinna stykać się bezpośrednio z ogrzaną powierzchnią metalu.
W układzie parowym może dojść do kilku niepożądanych zjawisk, zagrażających bezawaryjnej pracy układu.