Niewłaściwe pH wody

W systemach uzupełnianych wodą zdealkalizowaną, zdemineralizowaną lub wodą po stacji odwróconej osmozy dochodzi do uszkodzeń instalacji spowodowanych niewłaściwym pH wody.
Szczególnie trudne do usunięcia są produkty korozji, wywołanej przez zbyt niskie pH.
Kwaśny odczyn powracającego kondensatu spowodowany może być jego zanieczyszczeniem w procesie technologicznym (perforacja wymiennika); może również być wywołany obecnością dwutlenku węgla (rozkład węglanów = kamienia; nie odgazowania woda w kotle).

Zagrożenia:

  • Korozja układu zasilania w wodę
  • Korozja kotła
  • Korozja rurociągu parowego oraz układu powrotu kondensatu

Wnioski:

  • Należy utrzymywać pH w całym systemie w odpowiednich granicach