Pienienie się wody w kotle

Para, czyli z zawartością innych cząstek, jest bardzo niebezpieczna dla układu.
Pienienie się wody może doprowadzić do „plucia kotła”, czyli podawania pary wraz z zanieczyszczeniami.

Zagrożenia:

  • W przypadku stosowania „żywej pary” (bez wymienników), zanieczyszcza się produkt procesu technologicznego wieloma związkami chemicznymi – szczególnie niebezpieczne w przemyśle spożywczym
  • Zawarte w zanieczyszczonej parze cząsteczki znacznie przyczyniają się do wzrostu korozji obiegu parowego
  • Zatężone w kotle sole mineralne porywane wraz z parą, osadzając się i niszcząc odwadniacze, czujniki, regulatory, zawory itp.
  • Wytwarzana para ma niższą wartość energetyczną – do dostarczenia energii niezbędnej dla procesów technologicznych zużywa się więcej pary – i oczywiście paliwa
  • Występują dodatkowe straty pary związane ze wzmożoną pracą odwadniaczy

 

fig6

 

Wnioski:

  • Nie wolno dopuścić do nadmiernego zasolenia wody w kotle – pienienia się wody